Oferta

Chirurgiczne usunięcie zmiany 30 minut

Cena: 500 zł - 600 zł

REZERWUJ

Opis

Wskazania:

  • rożnego rodzaju narośla skórne: duże włókniaki, znamiona dermalne, kaszaki, cysty epidermalne
  • znamiona barwnikowe – pieprzyki – o niepokojącym obrazie dermoskopowym
  • znamiona barwnikowe często urażane, drażnione
  • znamiona barwnikowe rosnące, o zmieniającym się obrazie klinicznym ( zmiana koloru, wielkości, kształtu)
  • zmiany skórne podejrzane o proces nowotworowy
  • rak podstawnokomórkowy
  • rak kolczystokomórkowy
  • czerniak i inne